Îndrumar pentru autori

Manuscrisele pot fi trimise prin email, împreună cu formularul de subscripţie, dar şi cu formularul de transfer a drepturilor de autor la următoarea  adresă: contact [at] analegeo.ro. Vă rugăm să specificaţi persoana cu care se va ţine corespondenţa (dintre autori) şi să oferiţi toate detaliile de contact necesare (adresa poştală, adresa de email, numărul de telefon şi numărul de fax).

Formularul de transfer a drepturilor de autor trebuie descărcat şi scanat, după care trimis împreună cu manuscrisul.

Lucrările se redactează în limba engleză, într-un limbaj ştiinţific şi un stil corespunzător cu cel al revistei. Autorul trebuie să revizuiască lucrarea cu atenţie pentru a elimina eventualele greşeli gramaticale, de ortografie sau omisiune a simbolurilor. Daca limba engleză nu este limba maternă, autorul trebuie să ia în considerare ajutorul unui coleg vorbitor de limbă engleză pentru a pregăti textul.

În mod obişnuit, manuscrisele nu mai sunt returnate autorilor.

În urma procesului de evaluare, pentru a retrimite un manuscris spre publicare, vă rugăm să includeţi o sinteză a modificărilor şi un scurt răspuns la toate recomandările, prin completarea formularului de resubscripţie. Vă rugăm să trimiteţi documentul complet în cazul în care au mai existat şi alte modificări. Precizaţi dacă au existat modificări ale părţii grafice (tabele sau hărţi) şi furnizaţi noile variante electronice, dacă au existat astfel de modificări. De asemenea, dacă există modificări ale adresei de corespondenţă a autorului, vă rugăm sa aduceţi aceste precizări.

Autorii sunt anunţati prin intermediul poştei electronice dacă lucrarea a fost acceptată în vederea publicării în revista noastră.

Pregătirea manuscrisului – precizări tehnice

Autorii sunt sfătuiţi să folosească fonturile din Windows standard într-un document Word, deoarece anumite fonturi mai neobişnuite pot crea probleme, în special în cazul transformării documentului Word într-un PDF şi vizualizarea lui ulterioară.

Instrucţiuni pentru componente ale manuscrisului

Titlul. Titlul trebuie să fie simplu şi concis. Folosirea unor prescurtări neobişnuite sau acronime nu este permisă. Autorii trebuie să evite folosirea cuvintelor de prisos (a, on, an, the etc.) la începutul titlului.

Numele autorului (autorilor). Autorii trebuie să folosească o singură variantă a numelui în toate publicaţiile. Numele autorilor pot apare în orice ordine în spaţiul dintre titlu şi rezumat. Autorul care trimite lucrarea trebuie să se asigure că toţi autorii aprobă includerea în articol şi să verifice dacă varianta fiecărui nume este cea folosită în mod curent de către autori.

Autorii ale căror nume presupun caractere arabe, chinezeşti, japoneze sau coreene pot opta pentru publicarea numelui în propria limbă alături de varianta în limba engleză.

Afilierea autorului (autorilor). Numele şi adresele poştale ale instituţiilor trebuie scrise complet; adresa de email trebuie de asemenea inclusă (obligatoriu pentru autorul care se ocupă de corespondenţă).

Data de primire. Data de primire indică data la care manuscrisul a fost primit de către secretarul ştiinţific. Aceasta dată va fi verificată de către editor şi va apărea atât în varianta printată, cât şi în cea online a lucrării.

Rezumat. Un rezumat de până la 300 de cuvinte trebuie sa însoţească fiecare manuscris. Rezumatul trebuie să reprezinte o expunere sumară şi concisă a întregii lucrări, nu doar concluziile, astfel încât să poată fi înţeles fără alte referiri la restul lucrării. Nu poate include referinţe numerotate.

Cuvinte cheie. Includeţi până la 5 cuvinte cheie reprezentative pentru lucrare.

Cuprinsul lucrării. Cuprinsul lucrării trebuie să fie împărţit în secţiuni cu ajutorul titlurilor şi subtitlurilor de secţiuni. Vă rugăm să consultaţi modelul ataşat.

Figuri. Figurile ar trebui organizate conform dimensiunilor coloanei din revistă. Dacă detaliile conţinute solicită acest lucru, 1,5 sau 2 coloane pot fi folosite. Toate figurile trebuie să fie pregătite astfel încât detaliile să fie vizibile după reproducere. Trebuie să aibă un fond curat, luminos şi liniile neîntrerupte, cu un contrast alb-negru cât mai mare posibil. Evitaţi simbolurile mici care tind să completeze spaţiul, punctele mici sau zecimalele. Rezoluţia figurii trebuie să fie cât mai bună posibil (de preferat nu mai slabă de 300 dpi).

Figurile ar trebui numerotate în ordinea în care se fac trimiterile în text la acestea. Fiecare figură trebuie să aibă o legendă astfel încât să fie înţeleasă fără trimiterea din text. Textul ar trebui plasat în acea legendă, şi nu pe figură. Asocierile de figuri care au aceeaşi legendă trebuie numerotate „(a), (b),” etc.

Pentru a reda figuri şi tabele dintr-o altă revistă, autorii trebuie să demonstreze că au ţinut cont de cerinţele editorului celeilalte reviste, inclusiv acordul scris atât al editorului revistei, cât şi al autorului lucrării respective.

Figuri color. Anumite figuri pot fi mai explicite color. Costurile variantei color a ilustraţiilor, care pot fi destul de costisitoare (vă rugăm să consultaţi colectivul de redacţie în privinţa modalităţilor de plată a revistei), trebuie făcute integral de către autor. Autorii trebuie de asemenea să ia în considerare dacă doresc figurile să fie color în scris sau dacă ar considera mai adecvat ca figurile să fie color doar în varianta online, iar varianta printată să fie alb-negru. Figurile trimise color (Jpg de preferat) vor fi publicate color online, fără alte costuri suplimentare suportate de către autor. În orice caz, deoarece de regulă imaginile color printate alb-negru sunt relativ monotone, autorii ar trebui să se asigure că figurile vor fi suficient de clare în ambele variante. Dacă se doreşte varianta color a figurilor în versiunea printată a revistei, atunci autorii trebuie să specifice în mod clar care dintre figuri ar trebui să fie listate color, ca parte a procesului de subscripţie.

Ecuaţii

Dacă sunt necesare în text, numerotarea ecuaţiilor se face cu numere arabe înscrise între paranteze rotunde; numărul va fi aliniat la dreapta. Trebuie acordată atenţia necesară simbolurilor de genul indicilor (subscript) sau puterilor (superscript), dar şi majusculelor şi literelor mici.

Măsurători

Măsurătorile trebuie realizate în sistemul metric internaţional. Doar în cazuri excepţionale, alte măsurători pot fi admise între paranteze. Prescurtările nu primesc plural şi nu sunt urmate de punct.

Mulţumiri. Un paragraph final poate fi utilizat pentru a exprima recunoştinţa faţă de persoanele care au contribuit ştiinţific la cercetare, să citeze agenţiile care au acordat fonduri pentru realizarea lucrării. Textul trebuie să fie simplu şi nu trebuie să aibă forma unei dedicaţii sau a unui memoriu. Referinţe la calitatea de membru în diverse colective, poziţii, titluri sau premii nu sunt adecvate.

Cerinţele de citare. Analele Universitatii din Craiova. Seria Geografie foloseşte sistemul de citare Harvard. Prin urmare, referinţele bibliografice ar trebui citate în text prin indicarea numelui autorului(ilor) (fără iniţiale) şi anul publicării (inclusiv paginile exacte doar în cazurile de citare) şi ordonate la sfârşitul lucrării în ordine alfabetică. Toate referinţele trebuie să fie complete şi corecte. Când referinţele se fac la mai mult de o lucrare a aceluiaşi autor publicate în acelaşi an, identificaţi fiecare citare din text după cum urmează: (Clarke, 2008a), (Clarke, 2008b). Atunci când este cazul a trei sau mai mulţi autori, citaţi în text după cum urmează: (Clarke et.al., 2008). Atunci când este posibil, DOI-ul (Digital Object Identifier) ar trebui inclus la finalul referinţei.

Referinţele bibliografice ar trebui făcute după modelul următor:

Lucrări: JOHNSON RM., WARBURTON, J. (2002): ‘Flooding and geomorphic impacts in a mountain torrent: Raise Beck, Central Lake District, England’, Earth Surface Processes and Landforms 27: 945-969. DOI: 10.1002/esp.386

Cărţi: HUGGETT, R.J. (2002): Fundamentals of geomorphology, Routledge, New York

Studii colective: HALL, D., ROBERTS, L., MITCHELL, M. (ed.) (2005), New Directions in Rural Tourism, Ashgate Publishing Limited, England

Capitole din cărţi: OLIVER, T., JENKINS, T. (2005), ‘Integrated Tourism in Europe’s Rural Destinations: Competition or Cooperation’, in HAVEN-TANG, C., JONES, E. (eds.): Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness, CAB International, pp. 25-38

Alte publicaţii: Dacă există nelămuriri (ex. teze, lucrări etc.) includeţi toate detaliile bibliografice.

Titlurile publicaţiilor periodice trebuie întotdeauna scrise în întregime. Numele editurii şi locul publicării se specifică totdeauna în cazul cărţilor.