• Un recenzor care consideră că nu are expertiza necesară sau nu are timp pentru a evalua cercetarea raportată într-un manuscris ar trebui să o returneze imediat editorului.
  • Un recenzor al unui manuscris ar trebui să evalueze obiectiv calitatea manuscrisului și să respecte independența intelectuală a autorilor.
  • Un recenzor nu ar trebui să evalueze un manuscris la care un colaborator apropiat este autor sau coautor dacă relația are potențialul de a prejudicia evaluarea manuscrisului.
  • Un recenzor ar trebui să considere un manuscris trimis spre evaluare ca un document confidențial.
  • Un recenzor ar trebui să explice și să susțină judecățile în mod adecvat, astfel încât editorii și autorii să poată înțelege baza comentariilor lor.
  • Un recenzor ar trebui să atragă atenția editorului cu privire la orice similitudine substanțială între manuscrisul în cauză și orice lucrare publicată sau orice manuscris trimis concomitent unei alte reviste.
  • Un recenzor nu ar trebui să utilizeze sau să dezvăluie informații nepublicate conținute într-un manuscris în curs de evaluare, cu excepția acordului autorului.
  • Un recenzor poate sugera autorului includerea de titluri bibliografice relevante suplimentare, luând în considerare faptul că sugestiile ar trebui să fie echilibrate (autori, reviste și instituții).