PROCESUL DE RECENZARE

Toate manuscrisele primite de editori sunt supuse unui proces de recenzare (doi recenzori), pentru a evalua calitatea informațiilor științifice, relevanța pentru domeniu, adecvarea stilului de scriere științifică, conformitatea cu stilul și cerințele tehnice ale revistei noastre etc.

Recenzorii sunt experți în domeniu.

Pașii:

1. Transmiterea lucrării

Primul sau autorul corespondent trimite articolul prin e-mail.

2. Evaluarea articolului de către colectivul de redacție

Colectivul de redacție verifică structura lucrării în raport cu Instrucțiunile pentru autori pentru a se asigura că include secțiunile și stilizările necesare, fără a evalua calitatea științifică a lucrării.

3. Aprecierea de către redactor-șef

Editorul-șef verifică dacă lucrarea este adecvată jurnalului și este suficient de originală și interesantă. Dacă lucrarea este considerată a nu fi adecvată pentru jurnal, aceasta poate fi respinsă fără a fi supusă procesului de recenzare.

4. Invitație către recenzori

Editorul trimite invitații persoanelor pe care le consideră a fi recenzori adecvați.

5. Efectuarea recenzării

Recenzorii evaluează lucrarea, comentează și fac recomandări. Acest proces duce fie la acceptarea, recomandarea pentru revizuire (majoră sau minoră), fie la respingerea lucrării evaluate (dacă se constată probleme majore).

6. Evaluarea recenziilor

Editorul analizează toate recenziile returnate înainte de a lua o decizie. În cazul în care recenziile diferă foarte mult, editorul poate invita un recenzor suplimentar pentru a obține o opinie suplimentară înainte de a lua o decizie.

7. Comunicarea deciziei

Editorul trimite un e-mail către autor cu privire la rezultatul procesului de evaluare, incluzând orice comentarii relevante ale recenzorilor pentru a-l ajuta pe autor să îmbunătățească lucrarea.

8. Revizuirea lucrării

Dacă lucrarea este trimisă înapoi pentru revizuire majoră sau minoră, autorul / autorii ar trebui să trimită înapoi lucrarea respectând termenul propus. Pe lângă manuscris, autorul (autorii) ar trebui să trimită și scrisoarea de răspuns care include un rezumat al modificărilor făcute și un scurt răspuns la toate recomandările.