Tipul articolului Descriere Lungimea sugerată*, **
Articol de cercetare Descrierea cercetărilor noi 4000-10.000 de cuvinte
Recenzie Evaluare a unor lucrări de cercetare actuale Până la 15.000 de cuvinte
Notă Scurt raport asupra unui subiect de cercetare Până la 3.000 de cuvinte

* Pot fi acceptate și manuscrise mai mari dacă sunt justificate de conţinut (decizia de publicare aparţine recenzorilor și editorilor).

** Numărul total de cuvinte din manuscris (inclusiv titlu, autori, afilieri, cuvinte cheie, text, mulțumiri, legende, tabele și bibliografia)