Instrucțiuni pentru autori

 • Lucrările se redactează în limba engleză, într-un limbaj ştiinţific şi un stil corespunzător cu cel al revistei. Autorul trebuie să revizuiască lucrarea cu atenţie pentru a elimina eventualele greșeli gramaticale, de ortografie sau omisiune a simbolurilor. Daca limba engleză nu este limba maternă, autorul trebuie să ia în considerare ajutorul unui coleg vorbitor de limbă engleză pentru a pregăti textul.
 • În urma procesului de evaluare, pentru a retrimite un manuscris spre publicare, vă rugăm să includeţi o sinteză a modificărilor şi un scurt răspuns la toate recomandările, prin completarea unei scrisori de răspuns. Vă rugăm să trimiteţi documentul complet în cazul în care au mai existat şi alte modificări. Precizaţi dacă au existat modificări ale părţii grafice (tabele sau hărţi) şi furnizaţi noile variante electronice, dacă au existat astfel de modificări. De asemenea, dacă există modificări ale adresei de corespondenţă a autorului, vă rugăm sa aduceţi aceste precizări.
 • Autorii sunt anunţati prin intermediul poştei electronice dacă lucrarea a fost acceptată în vederea publicării în revista noastră.

Pregătirea manuscrisului – precizări tehnice

 

Formatul paginii.

Dimensiune: Custom size, Width: 170 mm, Height: 240 mm;

Margini: sus: 20 mm, jos: 20 mm, stânga: 20 mm, dreapta: 20 mm, header/footer: 125 mm (de la margine)

 

Titlul.

 • Titlul în limba engleză trebuie să fie centrat și scris cu majuscule, font TNR, 12 puncte, bold;după titlu trebuie să fie un rând gol, 12 puncte, urmat de varianta în limba română a titlului (aceleași cerințe ca în cazul titlului în limba engleză) și de un alt rând gol, 12 puncte.
 • Titlul trebuie să fie simplu şi concis. Folosirea unor prescurtări neobişnuite sau acronime nu este permisă. Autorii trebuie să evite folosirea cuvintelor de prisos (a, on, an, the etc.) la începutul titlului.

Numele autorului (autorilor).

 • Numele autorilor trebuie să fie scrise cu aliniere dreapta.Prenumele autorului (autorilor) scris cu litere normale este urmat de numele autorului (autorilor) scris cu majuscule, TNR, 11 puncte, normal. Toți autorii sunt trecuți pe același rând.
 • Autorul care trimite lucrarea trebuie să se asigure că toţi autorii aprobă includerea în articol şi să verifice dacă varianta fiecărui nume este cea folosită în mod curent de către autori.
 • Autorii ale căror nume presupun caractere arabe, chinezeşti, japoneze sau coreene pot opta pentru publicarea numelui în propria limbă alături de varianta în limba engleză.

 

Afilierea autorului (autorilor).

 • Afilierea se introduce ca footnote, font TNR, 8 puncte, normal, numerotare începând cu 1.
 • Numele şi adresele poştale ale instituţiilor trebuie scrise complet; adresa de email trebuie de asemenea inclusă (obligatoriu pentru autorul corespondent indicat ca atare după redarea afilierii). Exemplu: Universitatea din Craiova, Facultatea Științe, Departamentul de Geografie, Str. A. I. Cuza 1, 410087, Craiova, Dolj, România, e-mail: sbsbsbsbs@edu.ucv.ro (autor corespondent).

Rezumat.

 • Rezumatul trebuie să conţină între 150 și 250 de cuvinte. Trebuie să înceapă cu cuvântul Abstract (bold), urmat de semnul „:”. Se va utiliza fontul TNR, 9 puncte, normal, aliniere justify. Paragraful: stânga 10 mm, dreapta 0 mm. După rezumat se introduce un rând gol, 9 puncte.
 • Rezumatul trebuie să reprezinte o expunere sumară şi concisă a întregii lucrări, nu doar concluziile, astfel încât să poată fi înţeles fără alte referiri la restul lucrării. Nu poate include referinţe numerotate.

 

Cuvinte cheie.

 • Includeţi între 3 și 8 cuvinte cheie reprezentative pentru lucrarea, enumerate în ordinea importanței.
 • Trebuie să înceapă cu Keywords / Cuvinte cheie (bold), urmat de semnul „:”. Se va folosi fontul TNR, 9 puncte, italic, aliniere justify.Paragraf: stânga 10 mm, dreapta 0 mm.Cuvintele cheie vor fi redate mai întâi în limba engleză, apoi în limba română.După aceea, se introduce un rând gol, 12 puncte.

 

Textul lucrării.

 • Textul articolului trebuie scris cu font TNR, 11 puncte, aliniere justify, TAB la 10 mm de marginea stângă.
 • Cuprinsul lucrării trebuie să fie împărţit în secţiuni cu ajutorul titlurilor şi subtitlurilor de secţiuni.
 • Secțiunile principale trebuie numerotate: „1. INTRODUCTION”, „2. DATA & METHODS”, „3. RESULTS & DISCUSSIONS”, „4. CONCLUSIONS”. Secțiunile ACKNOWLEDGEMENTS și REFERENCES nu se numerotează. Subsecțiunile ar trebui numerotate ca de ex.„2.1.Zona de studiu ”,„ 2.2.Colectarea eșantioanelor ” etc. Evitați să depășiți subsecțiunile de nivelul trei (de exemplu 3.1.1.).
 • Secțiunile principale trebuie scrise cu majuscule, bold.Subsecțiunile trebuie scrise cu caractere bold.Subsecțiunile de la al treilea nivel trebuie să fie scrise cu caractere bold, italic.

 

Figuri.

 • Figurile ar trebui organizate conform dimensiunilor coloanei din revistă.
 • Figurile se numerotează cu cifre arabe și se introduc în ordinea în care se fac trimiterile în text la acestea.
 • Fiecare figură trebuie să aibă un titlu astfel încât să fie înțeleasă fără trimiterea din text. Asocierile de figuri care au același titlu trebuie numerotate „(a), (b)” etc.
 • Titlul figurii începe cu termenul Fig. cu caractere bold, urmat de numărul figurii, tot cu caractere bold, TNR, 11 puncte, plasat centrat.
 • Nu se folosește nici o punctuație după număr și nici la finalul titlului.
 • Sursa figurilor sau a datelor utilizate pentru generarea acestora (dacă este cazul) trebuie scrisă cu TNR, 9 puncte, normal, imediat după subtitrare, între paranteze.În cazul în care autorii reproduc o figură, utilizați Sursa:, iar pentru date, menționați Sursa datelor :.Pentru a reproduce figuri, tabele etc. dintr-o altă revistă, autorii trebuie să demonstreze că au respectat cerințele editorului celeilalte reviste, inclusiv acordul scris al editorului sau autorului lucrării publicate inițial.
 • Toate figurile trebuie să fie pregătite astfel încât detaliile să fie vizibile după reproducere.
 • Rezoluția figurii trebuie să fie cât mai bună posibil (de preferat nu mai slabă de 300 dpi).
 • Pentru a reda figuri şi tabele dintr-o altă revistă, autorii trebuie să demonstreze că au ținut cont de cerinţele editorului celeilalte reviste, inclusiv acordul scris atât al editorului revistei, cât şi al autorului lucrării respective.

Figuri color.

 • Figurile color sunt gratuite pentru publicarea online.
 • Dacă autorii aleg varianta alb-negru în versiunea tipărită, trebuie să se asigure că informațiile principale vor fi în continuare vizibile.Se poate face o copie xerografică pentru a vedea dacă diferențele necesare între culori sunt încă evidente.
 • Dacă figurile vor fi tipărite alb și negru, nu faceți referire la culoare în titlul acestora.
 • Ilustrațiile color trebuie trimise ca RGB (8 biți pe canal).

 

Tabele.

 • Toate tabelele vor fi numerotate folosind cifre arabe.
 • Tabelele trebuie întotdeauna citate în text în ordine numerică consecutivă.
 • Fiecare tabel trebuie să aibă un titlu care începe cu termenul Table cu caractere bold, urmat de cifră, de asemenea, cu caractere bold, TNR, 11 puncte, centrat.
 • Nu se folosește nici o punctuație după număr și nici la finalul titlului.
 • Pentru orice material publicat anterior furnizați sursa originală sub forma unei referințe plasate sub tabel, TNR, 10 puncte, normal, aliniere justify.În cazul în care autorii reproduc un tabel, utilizați Sursa:, iar pentru date, menționați Sursa datelor :.
 • Notele de subsol la tabele trebuie indicate prin litere minuscule (sau asteriscuri pentru valori cu semnificație și alte date statistice), incluse sub corpul tabelului, dar înaintea sursei, dacă este cazul.Utilizați TNR, 9 puncte, normal, aliniere justify.

Ecuaţii.

 • Dacă sunt necesare în text, numerotarea ecuaţiilor se face cu numere arabe înscrise între paranteze rotunde; numărul va fi aliniat la dreapta. Trebuie acordată atenţia necesară simbolurilor de genul indicilor (subscript) sau puterilor (superscript), dar şi majusculelor şi literelor mici.

 

Mulţumiri.

 • Un paragraf final poate fi utilizat pentru a exprima recunoștința faţă de persoanele care au contribuit ştiinţific la cercetare, să citeze agenţiile care au acordat fonduri pentru realizarea lucrării etc.
 • Textul trebuie să fie simplu şi nu trebuie să aibă forma unei dedicații sau a unui memoriu. Referințe la calitatea de membru în diverse colective, poziţii, titluri sau premii nu sunt adecvate.

 

Cerinţele de citare.

 • Analele Universitatii din Craiova. Seria Geografie foloseşte sistemul de citare APA. Prin urmare, referinţele bibliografice ar trebui citate în text prin indicarea numelui autorului(ilor) (fără iniţiale) şi anul publicării (inclusiv paginile exacte doar în cazurile de citare) şi ordonate la sfârşitul lucrării în ordine alfabetică.

În text:

 • 1 autor: nume, an – Clarke, 2008.
 • 2 autori: folosiți „&” între nume, anul – Clarke & Clarke, 2009.
 • 3 sau mai mulți autori: folosiți numele de familie al primului autor urmat de „et al.” (scris normal și fără a fi separat de virgulă) – Clarke et al., 2010.
 • Când se face trimitere la mai multe lucrări ale aceluiași autor publicate în același an, distingeți aceste citări cu litere mici (a, b, c etc.) după an – Clarke, 2011a;Clarke, 2011b. • Citări multiple într-o singură paranteză: citate separate cu punct și virgulă (nu virgulă) – (Burns, 2000; Miller și colab., 2000a, b). • Sortați mai multe citări cronologic de la cele mai vechi la cele mai noi și dacă mai multe citări sunt din același an, sortați-le alfabetic – Clarke & Miller, 1985;Ahmed, 1990;Miller și colab., 1990a, b;Burns, 2001

În lista bibliografică:

Toate titlurile bibliografice se numerotează crescător, începând de la 1. – n

 • Articole: Dacă este disponibil, vă rugăm să includeți întotdeauna DOI-uri ca link-uri DOI complete în lista dvs. de referințe. În mod ideal, ar trebui furnizate numele tuturor autorilor, dar utilizarea „et al.” în listele lungi de autori (plasate după al treilea autor) vor fi de asemenea acceptate (pentru articolele cu mai mult de 8 autori). Dacă lucrarea este publicată într-o altă limbă, specificați-o între paranteze imediat după titlu.
 1. Johnson, R.M., & Warburton, J. (2002). Flooding and geomorphic impacts in a mountain torrent: Raise Beck, Central Lake District, England. Earth Surface Processes and Landforms, 27(1), 945-969. DOI: 10.1002/esp.386
 2. Klein Tank, A.M.G., Wijngaard, J.B., Können, G.P.K et al. (2002). Daily dataset of 20th century surface air temperature and precipitation series for the European Climate Assessment. Int. J. Climatol., 22, 1441–1453. https://doi.org/10.1002/joc.773
 3. Teodoreanu, E. (1994). Caracteristicile bioclimatice ale perioadei reci a anului (in Romanian). Studii şi Cercetări de Geografie, Tomul XLI, 67-74
 • Cărți: Scrieți titlul cărții cu litere mici și menționați numele editurii și locul de publicare. În cazul seriilor de cărți, menționați și editorului de serie. Dacă este publicată într-o altă limbă, specificați-o între paranteze imediat după titlu.
 1. Huggett, R.J. (2002). Fundamentals of geomorphology. Routledge, New York
 2. Hanski, I. (2005). The shrinking world: ecological consequences of habitat loss. In: Kinne O (ed) Excellence in ecology, Book 14. International Ecology Institute, Oldendorf/Luhe
 • Lucrări / capitole din cărți, rapoarte / lucrări de la conferințe, simpozioane: Menționați titlul capitolului, editorul (editorii) și titlul volumului, editura și locul de publicare (nu locul unde a avut loc conferința) și paginile capitolului. Data citată trebuie să fie anul publicării (nu anul în care a avut loc conferința).
 1. Oliver, T., & Jenkins, T. (2005). Integrated Tourism in Europe’s Rural Destinations: Competition or Cooperation. In Haven-Tang C., Jones E. (eds.): Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness, CAB International, p 25-38
 • Disertații / teze: Scrieți titlul cu litere mici, tipul tezei / disertației (de exemplu MS / MSc / PhD) și menționați universitatea și locația sa. Dacă disertația / teza este publicată într-o altă limbă, specificați-o între paranteze imediat după titlu.
 1. Bonds, A. (2008). Placing the prison: The politics of prisons, poverty, and neoliberal restructuring in the rural American Northwest. PhD Thesis, University of Washington, Seattle, WA, USA
 • Site-uri web: baze de date permanente, cum ar fi FishBase sau surse climatologice, pot fi incluse în lista Literatură citată; trebuie menționată data de accesare. Adresele URL pentru publicațiile tipărite, disponibile și online, pot fi incluse.
 1. Radu, A., & Ioniţă, L. (2008). Urban Planning in Romania. http://www.nndkp.ro/ publications/articles/urban-planning-in-romania (accessed 13 Jan 2018)
 2. Froese, F., & Pauly, D. (2009) FishBase. www.fishbase.org (accessed 8 June 2020)
 • Alte referințe web ar trebui citate în textul corpului și introduse la finalul secțiunii References, ordonate alfabetic, cu specificarea datei de accesare.
 1. http://www.geo-spatial.org/ (accessed October 2020)

Mai multe informații cu privire la sistemul de citare pot fi accesate la https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/journal-article-references.