Analele Universităţii din Craiova. Seria Geografie este o revistă internaţională care oferă posibilitatea publicării rezultatelor originale ale cercetării, de interes pentru o scară largă de cititori şi acoperind toate ramurile geografiei. Revista a apărut pentru prima dată în 1998, fiind editată de Departamentul de Geografie al Universităţii din Craiova şi reunind referenţi de la universităţi prestigioase din ţară şi străinătate.

Vor fi înaintate către publicare mai ales lucrările care reflectă subiecte de cercetare curente la nivel mondial, includ rezultate sau idei valoroase şi caută să stimuleze dezbaterea şi comunicarea dintre cercetători şi practica publică. Toate articolele sunt recenzate de cel puţin doi evaluatori competenţi în domeniul lucrării depuse.

Informaţii despre indexare:

EBSCO Publishing

EBSCO Publishing

Index Copernicus

Index Copernicus Journals Master List

Doaj. Directory of Open Access Journals

Doaj. Directory of Open Access Journals