• Editorul-șef are responsabilitatea și autoritatea deplină de a decide cu privire la momentul în care un manuscris ar trebui să fie trimis către recenzori, publicat sau respins fără nicio revizuire. Editorul poate discuta cu alți editori pentru o evaluare pentru a ajuta la luarea acestei decizii.
  • Editorul-șef trebuie să acorde o atenție imparțială tuturor manuscriselor trimise, indiferent de rasă, sex, credință religioasă, origine etnică, cetățenie sau filozofie politică a autorului (autorilor).
  • Editorii trebuie să evite situațiile de conflicte de interese reale sau percepute în care relația ar putea influența judecata manuscrisului (lucrări de la studenți prezenți și foști, de la colaboratori apropiați etc.).
  • Comitetul editorial trebuie să se asigure că toate materialele trimise jurnalului rămân confidențiale în timpul examinării. Comitetul editorial și redacția vor păstra confidențiale informațiile despre autori în timp ce manuscrisul este în curs de examinare.
  • Informațiile, argumentele sau interpretările nepublicate dezvăluite într-un manuscris trimis nu trebuie utilizate în cercetările proprii ale editorului decât cu acordul autorului.
  • Comitetul editorial ar trebui să prelucreze manuscrisele cu promptitudine.