Analele Universității din Craiova, seria Geografie – Ediția 2022, vol. XXIII

Conținut

 1. Corelații între regimul hidrologic și procesele morfodinamice în bazinul hidrografic Gilort      |   Emil MARINESCU, Oana MITITELU-IONUȘ    | pp.  5-20
      Abstract        Articol complet        10.52846/AUCSG.23.1.01 10.52846/AUCSG.23.1.01
 2. Proiectarea captărilor de apă subterană. Studiu de caz: alimentarea cu apă potabilă a localității Adjud   |   Andreea Aurelia IOJĂ    | pp.  21-28   
      Abstract         Articol complet        10.52846/AUCSG.23.1.02 10.52846/AUCSG.23.1.02
 3. Asupra unei specii neidentificate a genului Schmidtea din SV României (Platyhelminthes, Tricladida, Dugesiidae) |   Anda Felicia BABALEAN   | pp.  29-43   
      Abstract         Articol complet        10.52846/AUCSG.23.1.03 10.52846/AUCSG.23.1.03
 4. Similitudini și diferențe între modelul tradițional și modelul online privind procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina geografie, în perioadă pandemică |   Florentina TOMA, Daniel Constantin DIACONU, Bogdan OLARIU    | pp.  44-61   
      Abstract         Articol complet        10.52846/AUCSG.23.1.04 10.52846/AUCSG.23.1.04
 5. Evaluarea experiențelor vizitatorilor la muzeul hidrocentralei Porțile de Fier (România) |   Liliana POPESCU, Mihaela BĂICUȘI  | pp.  63-72   
      Abstract         Articol complet        10.52846/AUCSG.23.1.05 10.52846/AUCSG.23.1.05
 6. Percepția și dezvoltarea turismului rural în județul Vâlcea |   Amalia NIȚĂ, Ionuț-Adrian DRĂGULEASA | pp.  73-87   
      Abstract         Articol complet        10.52846/AUCSG.23.1.06 10.52846/AUCSG.23.1.06
 7. Starea actuală a sistemului educațional în timpul pandemiei de Covid-19 – studiu de caz: Slovacia |   Maria HLINKOVA, Miroslav GARAJ, Martina ZELENAKOVA  | pp.  88-100   
      Abstract         Articol complet        10.52846/AUCSG.23.1.07 10.52846/AUCSG.23.1.07
 8. Eficiența utilizării instrumentului Google Forms în etapa lecției concentrate pe dirijarea procesului de predare-învățare pentru disciplina geografie – un model online |   Florentina TOMA, Daniel Constantin DIACONU  | pp.  101-124   
      Abstract         Articol complet        10.52846/AUCSG.23.1.08 10.52846/AUCSG.23.1.08


Editată de Universitatea din Craiova Departmentul de Geografie
Strada Al. I. Cuza, Nr. 13, 200585,
Tel/fax: +40 251 418515
Editura Universitaria Craiova, Dolj, România
ISSN varianta printată: 1224-4112
ISSN online: 2069 – 6191