Criterii de acceptare

Analele Universitatii din Craiova. Seria Geografie publică lucrări până în 10.000 cuvinte; manuscrise mai lungi sunt acceptate în cazul contribuţiilor ştiinţifice extraordinare. Acestea trebuie să aibă standarde specifice de conţinut şi prezentare, conform comentariilor editorilor şi recenzorilor.

Nu este permis ca un manuscris, sau componente esenţiale ale acestuia să fie trimise la alte reviste spre evaluare. Manuscrisul trebuie să nu fi fost publicat deja în altă revistă sau în altă formă care poate fi citată. Autorii sunt rugaţi să se asigure că niciun material, ca parte a manuscrisului nu încalcă drepturile de autor sau drepturile terţilor.

Depunerea manuscrisului

Autorii trebuie să se informeze cu atenţie asupra criteriilor de acceptare şi standardelor revistei noastre înainte de a pregăti manuscrisul pentru subscripţie.

Atunci când un manuscris are mai mulţi autori, una dintre aceste persoane se desemnează să primească şi să se ocupe de corespondenţa cu editorii. Desemnarea altei persoane poate fi făcută doar prin informarea editorilor. Responsabilitatea autorului corespondent este să reprezinte toate persoanele implicate în lucrare.

Prin trimiterea manuscrisului, autorul corespondent certifică următoarele:

  • Lucrarea reprezintă munca originală a autorilor;
  • Manuscrisul reflectă cu exactitate rezultatele ştiinţifice ale autorului(ilor);
  • Toţi autorii au avut o contribuţie însemnată la cercetare;
  • Toţi autorii au fost informaţi şi sunt de acord cu trimiterea spre evaluare a manuscrisului.
  • Manuscrisul nu a fost publicat şi nu se află în momentul respectiv în evaluare de către nicio altă publicaţie
  • Autorii sunt de acord cu procedurile stabilite de către editori pentru selectarea manuscriselor.