Analele Universității din Craiova, seria Geografie – Ediția 2018, vol. XIX

Cuprins

Geografie Fizică   
 1. Studiu preliminar asupra apelor freatice de la confluența râurilor Cerna și Olteț, piemontul getic (România)      |   Constantin ENACHE, Oana MITITELU-IONUȘ    | pp.  5-15   
      Abstract         Articol complet
 2. Caracteristici litologice și implicații structurale în aspectul reliefului din bazinul Gilort       |    Emil MARINESCU    |    pp. 15-34      
      Abstract         Articol complet
Geografia  Mediului  
 1. Sistemele de management de mediu, instrumente pentru realizarea obiectivelor dezvoltării durabile      |   Lavinia CRIȘU, Cristian RĂDUCĂ,    | pp.  34-43   
      Abstract         Articol complet
 2. Dimensiunea ecologică a municipiului Craiova. Studiu de caz: cartierul Craiovița Nouă       |    Gheorghe CURCAN, Ioan Eustațiu MARINESCU,    |    pp. 43-51      
      Abstract         Articol complet
 3. Amenajarea principalelor ecosisteme din municipiul Craiova       |    Gilda CIORECAN    |    pp. 51-63      
      Abstract         Articol complet
Human Geography   
 1. Sistemul de învățământ din județul Dolj – diagnoză și bazine de recepție a studenților geografi       |    Cristina ȘOȘEA, Diana Cristiana ȚIGANTELE    |    pp. 63-85      
      Abstract         Articol complet
  

Editată de Universitatea din Craiova Departmentul de Geografie
Strada Al. I. Cuza, Nr. 13, 200585,
Tel/fax: +40 251 418515
Editura Universitaria Craiova, Dolj, România
ISSN varianta printată: 1224-4112
ISSN online: 2069 – 6191